Striekané izolácie aplikujeme už 16 rokov

PUR 11 INTERIER 8 kg - mäkká pena

PUR 11 INTERIER - mäkká pena s otvorenou bunkovou štruktúrou
Tento typ peny je určený do interiéru. Nakoľko má otvorenú bunkovú štruktúru dokáže naberať vlhkosť a čo je veľmi dôležité aj ju odvádzať. Pokiaľ sa stane, že by z nejakých dôvodov prišla do styku z vlhkosťou, tak ako ju absorbuje, tak ju aj vylúči a odvetrá. Ide o jedinečný materiál, ktorý takéto vlastnosti má a ponúka tak spotrebiteľovi najinteligentnejšie riešenie zaizolovania akéhokoľvek interiéru. Je prirodzená so samo-odvetrávacou schopnosťou obdobne ako murivo-tehla.

Použitie:

 • Hlavným použitím sú izolácie podkrovia, stropov, medzi stien a všade tam kde to interiér stavby požaduje.

Technické údaje:

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ 0,036 W/mK
 • Reakcia na oheň trieda: B-S1,d0
 • Objemová hmotnosť: 8 kg/m³
 • Nasiakavosť 1,0 kg/m²
 • Faktor difúzneho odporu: μ 4 
 • Tepelná odolnosť °C - 50 až + 100
 • Obsah otvorených buniek >90%
 • Rozmerová stabilita +80 °C 10%

Tepelný odpor (R) a prestup tepla (U) pri daných hrúbkach:

 • 10 cm – R 2,77 – U 0,36
 • 15 cm – R 4,16 – U 0,24
 • 18 cm – R 5,00 – U 0,20
 • 20 cm – R 5,55 – U 0,18
 • 25 cm – R 6,94 – U 0,14

Normalizovaná požadovaná hodnota pre všetky objekty od roku 2013
Steny a strechy s ostrým sklonom - R=3,0
Rovná strecha a menší sklon ako 45° - R=4,9