Striekané izolácie aplikujeme už 16 rokov

PUR 33 EXTERIER 32-42 kg - tvrdá pena

PUR 33 EXTERIER – tvrdá pena s uzavretou štruktúrou
Tento produkt má uzatvorenú bunkovú štruktúru čo znamená takmer nulovú nasiakavosť vody. Má uzavreté bunky cez ktoré neprúdi žiadna vzdušná vlhkosť. Môžeme tak povedať, že ide o obdobu XPS polystyrénu. Je ho možné aplikovať hlavne do exteriéru stavby, ale aj interiéru. Po aplikácii sa neorezáva. V exteriéri sa na nástrek aplikuje strešná farba pre jeho ochranu proti UV žiareniu. Interiér to nevyžaduje.

Použitie:

 • Izolácie základov/fasády
 • Podklad na základovú dosku pod poter/vykurovanie
 • Interiérové izolácie plechových hál, stropov a krovov
 • Rôzne nádrže, silá a iné

Technické údaje:

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,022 W/mK - ISO 10456:2004
 • Reakcia na oheň: materiál samozhášavý - C-89297:1988
 • Objemová hmotnosť: 32kg/m³ - EN 1602:1999
 • Nasiakavosť vody po 24 hodinách: pod 5% - C-89084:1993
 • Rozmerová stálosť: 85°C/24h menej než 3%
 • Pevnosť v tlaku: nie menej ako 150kPa - EN 826:1998
 • Pevnosť v ťahu kolmo: nie menej ako 200kPa - EN 1607:1999

Tepelný odpor (R) a prestup tepla (U) pri daných hrúbkach:

 • 3 cm – R 1,36 – U 0,73
 • 6 cm – R 2,72 – U 0,36
 • 9 cm – R 4,1 – U 0,24

Normalizovaná požadovaná hodnota pre všetky objekty od roku 2013
Steny a strechy s ostrým sklonom - R=3,0
Rovná strecha a menší sklon ako 45° - R=4,9