Striekané izolácie aplikujeme už 16 rokov

PUR 55 EXTEREIR S 50-60 kg - strešná pena

PUR 55 EXTERIER S – tvrdá pena s uzavretou štruktúrou
EXTERIER S je kvalitný produkt určený len pre strechy v exteriéroch. Odoláva vysokým tlakom, zaťaženiam a je pochôdzny. Do interiéru sa neaplikuje. Po nástreku sa neorezáva. V exteriéri sa na nástrek aplikuje strešná farba pre jeho ochranu proti UV žiareniu.

Použitie:

 • pochôdzne ploché strechy rodinných domov a hál v exteriéri

Technické údaje:

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,021 W/mK - ISO 10456:2008
 • Reakcia na oheň: materiál samozhášavý - C-89297:1988
 • Objemová hmotnosť: 55kg/m³ - EN 1602:1999
 • Nasiakavosť vody po 24 hodinách: pod 5% - C-89084:1993
 • Rozmerová stálosť: 85°C/24h menej než 3%
 • Pevnosť v tlaku: nie menej ako 200kPa - EN 826:1998
 • Pevnosť v ťahu kolmo: nie menej ako 200kPa - EN 1607:1999

Tepelný odpor (R) a prestup tepla (U) pri daných hrúbkach:

 • 3 cm – R 1,42  – U 0,70
 • 6 cm – R 2,85 – U 0,35
 • 9 cm – R 4,28 – U 0,23

Normalizovaná požadovaná hodnota pre všetky objekty od roku 2013
Steny a strechy s ostrým sklonom - R=3,0
Rovná strecha a menší sklon ako 45° - R=4,9