Striekané izolácie aplikujeme už 15 rokov

30r dôkazy o pene - zateplenie maringotky

Jedného dňa sa k nám dostala maringotka z roku 1985 na rekonštrukciu. Zostali sme bez slov keď sme ju rozobrali a uvideli polyuretánové dosky ako izoláciu. Otázka bola odkiaľ sa tento materiál dostal do maringotky, a ešte väčšou zaujímavosťou bolo vykonať rozbor materiálu takmer po 30 rokoch. Dospeli sme k záveru, že už v tom čase to bol skvelý izolant. Materiál takmer neporušený časom, bez stopy od hlodavcov, ktorý by si v nej urobili hniezdo. Žiadne stopy zmršťovania ani poškodenie. Nedokonalé obalenie maringotky z exteriéru pridalo trocha pene na znečistení , ale inak vôbec nič. Úplnou náhodou sme sa presvedčili, že polyuretánové peny sú najlepším materiálom na zateplenie nie len v dnešnej dobe, ale bolo tak aj v časoch našich rodičov. Táto skutočnosť nám pridala na hodnote venovať sa činnosti bezproblémov ďalšie desaťročia. Maringotku sme pekne zrekonštruovali a môžete ju vidieť v sídle našej spoločnosti dnes, alebo aj o 30 rokov :)