Striekané izolácie aplikujeme už 16 rokov

Podceňovanie hrúbky izolácie sa nevypláca

Podceňovanie hrúbky izolácie sa nevypláca

Zateplenie stavebného objektu je vždy tým správnym investičným rozhodnutím. V nasledujúcom článku sa dozviete prečo by ste pri výstavbe nového domu alebo rekonštrukcii nemali podceňovať hrúbku tepelnej izolácie. Vaša peňaženka sa vám poďakuje.

Teplo z budovy uniká a vy musíte nakupovať nové

Slovensko sa nachádza v miernom klimatickom pásme, čo znamená, že budovy u nás je nutné zatepľovať za účelom dosiahnutia tepelnej pohody v interiéri. Príjemnú teplotu v interiéri je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi.

Tým prvým je nakupovanie tepla v podobe vykurovania budov. Tento prístup môžeme pozorovať najmä v prípade panelových domov na Slovensku postavených v minulosti, ktoré neboli projektované s tepelnou izoláciou. Tým pádom teplo uniká do exteriéru a budovy je nutné vykurovať. Majitelia bytov v dnešnej dobe pristupujú k doddatočnému zatepleniu fasády, aby v budúcnosti ušetrili na účtoch za energie.

Druhý spôsob je aplikovateľný najmä pri novostavbách, kde je tepelná izolácia súčasťou obalových konštrukcií už súčasťou projektu. Teplo, ktoré sa naakumuluje v interiéri je vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam obalových konštrukcií držané vo vnútri objektu a neuniká do exteriéru. Ak stavebník pristúpi k otázke energetickej spotreby stavby zodpovedne, ešte pred výstavbou, výrazne ušetrí, nakoľko zateplením môže zredukovať finančné výdavky na vykurovanie až o 90%.

Ako pristupovať k návrhu hrúbky izolácie

Pri návrhu hrúbky izolácie je nutné vychádzať z požiadaviek tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2:2012, ktorá v stúpila do platnosti v roku 2013. V norme je nutné sledovať najmä hodnoty tepelného odporu, označovaného “R”, pričom od 1.1.2016 sa stali doteraz odporúčané hodnoty Rr1 už normalizovanými hodnotami. V praxi to znamená, že tepelnoizolačné vlastnosti musia dosahovať vyššie hodnoty, aby dosiahli normou požadované kritéria.

Zvýšenie tepelnoizolačných vlastností striekanej izolácie alebo iného izolačného materiálu je možné dosiahnuť zväčšením hrúbky izolácie, nakoľko veličina tepelného odporu R je vyjadrená ako pomer súčiniteľa tepelnej vodivosti “𝜆” (parameter, ktorého hodnota je nemenná) a hrúbky izolácie.

Celý tepelnotechnický výpočet môže spracovať aj laik, ale vyžaduje si to aspoň isté znalosti danej problematiky. Vhodnejším riešením je konzultácia návrhu hrúbky izolácie s odborníkmi alebo realizačnou firmou, ktorá má v oblasti zatepľovania budov prax a skúsenosti.

Menšia hrúbka izolácie neznamená menej peňazí

Nenechajte sa zmiasť jednoduchou matematikou. Predpoklad, že výšku počiatočnej investície znížite návrhom menšej hrúbky tepelnej izolácie, je nesprávny.

Celková cena zateplenia je totiž tvorená približne len z jednej tretiny samotným izolačným materiálom a zvyšnú časť tvoria ceny doplnkových materiálov ako je lepidlo, kotvenie, lešenie a samotná cena práce.

Navýšenie ceny v závisloti od hrúbky izolácie je možné pozorovať po prekročení približne 200 mm v návrhu izolácie, ak sa jedná o doskové izolačné materiály, resp. balené v rolkách. V porovnaní s ostatnými materiálmi je výhodou striekanej izolácie práve faktor nenavyšovania ceny aj v prípade, keď návrh zatepľovacieho systému prekračuje 200 mm. Striekaná izolácia je aplikovaná na podklad a po napučaní zrezaná na požadovanú hrúbku, bez potreby doplnkového kotviaceho systému. Tento aspekt ocenilo už množstvo stavebníkov, nakoľko najmä pri zateplovaní podkrovia sa veľkým hrúbkam izolácie nedá vyhnúť, a rozhodlo sa pre pur izoláciu.

Šetriť na hrúbke izolácie nie je ekologický zodpovedné

Pohľad na prístup stavebníkov k zatepľovaniu budov je nutné vnímať oveľa komplexnejšie. Typ izolácie nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje životné prostredie.

K hodnote emisií vyprodukovaných pri výrobe materiálu je nutné pripočítať aj emisie vznikajúce pri jeho doprave. Z tohto dôvodu je vhodnejšie využívať služby lokálnych dodávateľov než zahraničných.

V neposlednom rade je nutné zamyslieť sa nad produkciou emisií, ktorú podporuje vysoká spotreba energií potrebných na kúrenie a chladenie budov. Nechať si vypracovať tepelnotechnický posudok je prvým krokom na ceste za maximalizovaním tepelných ziskov vášho budúceho domu. Výsledky posudku vám prezradia aká hrúbka tepelnej izolácie bude pre váš projekt najvhodnejšia, tak aby ste minimalizovali následné výdavky na vykurovanie v zime a chladenie v lete. Počiatočné šetrenie na hrúbke izolácie je z dlhodobého hľadiska kontraproduktívne a navyše ekologicky nezodpovedné.

Nechajte si poradiť od odborníkov. Premýšľajte o svojej stavbe globálne a konajte lokálne.