Striekané izolácie aplikujeme už 16 rokov

Zatepľujeme pur izoláciou ekologicky zodpovedne

Zatepľujeme ekologicky a zodpovedne

Na začiatku je nutné definovať, čo vnímame ako ekologický materiál. Izolačný materiál, ktorý neobsahuje látky negatívne ovplyvňujúce ozónovú vrstvu, a ktorý nevylučuje zdraviu škodlivé výpary môžeme považovať za ekologický. Jednoducho povedané sú to materiály priateľské k životnému prostrediu.

Izolácia ovplyvňuje životné prostredie

Použitím ekologickych materiálov pri výstavbe vášho domu alebo iného stavebného objektu prispejete k zníženiu emisií skleníkových plynov. Práve emisie sú hlavným dôvodom globálneho otepľovania a aj malým krokom ako je výber izolačného materiálu môžete pomôcť zlepšiť naše prostredie.

Ekologická pur izolácia

Stretli ste sa už niekedy s tvrdením, že pur pena je materiál, ktorý prispieva k znečisteniu prostredia?

S veľkou pravdepodobnosťou áno, nakoľko do roku 1994 obsahovali niektoré typy tvrdej pur peny freóny, konkrétne CFC 11. Freóny ako také majú schopnosť zvyšovať svoju koncentráciu v ovzduší, čím prenikajú až do stratosféry, kde sú UV žiarením štiepené. Tento proces má za následok oslabovanie ozónovej vrstvy.

Rok 1995 však priniesol zmenu, kedy bola výroba freónov v EU zakázana. Pur izolácia, ktorú používa PURSYSTEM je certfikovaná, bez obsahu freónov a zdraviu škodlivých látok. Nanešťastie označovanie pur peny ako neekologického materiálu medzi laikmi stále pretrváva.

Z tohto dôvodu je jednou z priorít PURSYSTEM aj osveta medzi laickou verejnosťou v oblasti kvality tepelných izolácií a neustále vzdelávanie začínajúcich firiem v oblasti zatepľovania. Kvalitná certifikovaná pur izolácia je práve to čo ponúkame v rámci slovenského trhu.

Nenechajte sa zlákať príliš nízkou cenou produktov, ktoré nie sú certifikované. Vo východnej časti Európy, kde neplatia prísne európske normy, je stále množstvo výrobcov, ktorých produkty obsahujú spomínané freóny. Takéto pur izolácie sa vyskytujú aj na slovenskom trhu. Vždy sa informujte u vášho dodávateľa odkiaľ daná izolácia pochádza a akú má certifikáciu.

PURSYSTEM a ekológia

U nás v PURSYSTEM nám záleží na ekologickom prístupe k prostrediu a preto dbáme na ekologickú nezávadnosť všetkých naších produktov.

Dodávateľov si starostlivo vyberáme a ponúkame jedine kvalitné pur peny od popredných výrobcov na trhu, akými sú PUR-Systems GmbH - Huntsman Corporation, BASF Polyurethanes GmbH, Synthesia International s.l.u., PCC Petro Carbo Chem.

Naša ponuka obsahuje iba produkty certifikované v EU.